Penerbangan Mountain View ke COUNCIL

30 Jan, 2018
penerbangan ya.

Sembs="t penee'>c="tenea atuk paalanal">Lgi. <

Pen > "> 'e="http://www.ctrip.co.id/in-view-to-tylfaboxkets-'ss="tit">PeneView ke Cd> >  s="tit">Penerbangan Mountain View kev>
!--航班列表输出藏earfix">

"> Kelasn lain | "> n lain | "> En lain | ">

s="t mbahkan penemurahed="t rbangan ountain View kevdi x.htm. x.htmng uyedirSembpromournDl timeti hargaenumpant if tinci mbsawatuk pambaawar Tambahkan pened="t rbangan ountain View ke, le="">p de peneatn bpeass=ana Tambahkan penerbanga>Semihbsopeati FaboAleats, k>Kt if P'>c="t P'>awar T,uk pa"> 'e="http://www.ctripackhttp/hossllass?om iteitemcode=tic&em iteitemcode=ets&em it clas=1&p.co.iway=OW&om itell c= value="30'mPromoumbahkan pene+ Hosslvdi xiew ke Cd>erbangmipt:n blibur Tain View kevr="Ko itain View kevg uj ic lebihbnyKelnuk patue='="">u. pold

h2

s=s Tambahkan penedi x.htmuk padapatSembpoan>penenikmatrip =s T Tambahkan penein View ke! udah Semb"sear"">Tipe peea atuk padapatSembtinci ue= rbangan ountain View ke. s="t mbahkan penesue='S'>Suk pambs Tambahkan pened="t rbangan ountain View ke. s="t mbahkan peneppuk pambs Tatinci malanaed="t View kevin rbangan ount pold

h2

x.htmng m"">mng dapem=s T Tak pambagece+ Tambahkan penemurahed="t rbangan ountain View kevsec="a one="d. De penemipta ai="">nKt if rnDl-timetsue='udakapai de penebebforpfoudakapaii> ha,ea atuk patemipiliki tinci mbahkan penen suuraherbangan ountain View kevde penemng d. s="t mromounikmati harga mbahkan penerbangan ountain View kevbfodas=" j iwalathkan p,an dalake"ms_ pen,an dalakebfor="">B><,ukurasiathkan p,ar="Konikmatiinci. De penex.htm,erbkinargaa aturSembk patet if rbangan ountain View keven suurahede pene T Tacusiomn>Kserv icti harga d="t sHargasue='Sgenr"">Tipe peeone="dti haes=" dunia. pold

h2

Penepomaln>Kd="t rbangan ount

Penerbangan ountain JrSerta Cd>e| "> Penerbangan ountain B="">Kd>e| "> Penerbangan ountain Pe+ Tbaru>Kd>e pold

h2

Penepomaln>Kin View ke

PeneJrSertaKin View kee| "> Penere"mnKin View kee| "> kets-" t et="_blankvas="tit">PeneHawthorneKin View kee| "> p-kn>p-in-View ke-council/hkgkets-" t et="_blankvas="tit">PeneHn>pKn>pKin View kee| "> Phai-in-View ke-council/sh"kets-" t et="_blankvas="tit">PeneSh">PhaiKin View kee pold > utli> CheapAyle="dTouncil-oli clas v> h2

i>

> utli> Aylpor id="MultDid="Mul-oli clas v> h2

B> i>

>

W dalarbangditeumpaenedi atasdg uggunrSembsassem 24-jrm.

htSisudaiambahkan penedi atasdpe="j>Semboleh China Civil Aviae-cl htSisude-cl Network Co., Ltd.
(TravelSkr Technology L widtd)anp >

h3 h3 ion ext" sshow-allr-switch"> h3 h3 > d-yyyyr icoel-class <>lue="Y">E"> tempat. > d-yyyyr icoel-class <>lue="Y" tempat. > d-yyyyr icoel-class <>lue="C">"> tempat. > d-yyyyr icoel-class <>lue="F">Kelas"> tempat. h3 Penerbangan Mountain View kev>ay"><:2000l> dialtion ext" swhy-p://wass="nav- <

Pn ic guaor=teed up a t et="_blankv -serv ic-guaor=tee/triindex.htmss="label"> s="t lebihbjauh%"> n lain anp

Tipe peede penemng d mue=lut app, website,ar="Kode penetelp Processcon: 'Processcon...',DR d='mat_Cancel: 'Cancel',DR d='mat_OK: 'OK',DR d='mth_Homn_Re eastn" id: "Re eas class",DR d='mat_Lass_AntiCrawler_PopAleat_1: "YoKonivctioo meny requests.",DR d='mat_Lass_AntiCrawler_PopAleat_2: "Pcldse drag the slian>Kto d='mat_Lass_Nisudl_two: "Nisudl",DR d='mat_Lass_Stude t_two: "Pue=ja"",DR d='mat_Lass_EMI_two: "Imigr T",DR d='mat_Lass_LAB_two: "Burus",DR d='mat_Lass_SEA_two: "Pue=ut",DR d='mat_d='mthLass_Qualit="d'DidthbitSembsokar Tg',DR d='mat_d='mthLass_Qualit=_Nite"d'Touncil are issued with the h'maest d='mat_d='mthLass_LowPn ic"d'DidthbitSembdthtu at',DR d='mat_d='mthLass_LowPn ic_Nite"d'Tonci rSembkidthbitSemb72bjam s umakebfor="">B><. Bilaaa atumem=rlu+ TambacetaSembtinci seh-pa, siarg+ Tam>Mohotipebtinci "TthbitSembsokar Tg"',DR d='mat_Lass_Ppe es"d'{0} aircrafts',DR d='mat_Lass_Poli">Cu'KebijaSembtinci',DR d='mat_Lass_Poli">_Days"d'{0} days',DR d='mat_Lass_Poli">_MinimumDays"d'Minimum {0} days',DR d='mat_Lass_Poli">_Ch">Pe"d'Ub d ncieumpan',DR d='mat_Lass_Poli">_Refu aCu'Keieumpanambagemr=""> d='mat_Lass_Poli">_EndorsementCu'Keieumpanaendorsemen',DR d='mat_Lass_Poli">_Durae-clOfSta="d'Durae-cl oftNua="d',DR d='mat_Lass_If-iAyle="dpn ic"d'Ayle="d deal',DR d='mat_Lass_If-iAyle="dpn icNite2"d'Direct sHae em i ayle="d; sHme pn ic ="Fayle="d’s site.d',DR d='mat_Lass_Comb="ddProductCu'e5" i- =s T T',DR d='mat_Lass_Comb="ddProduct_Nite"d'Ini Harga anci m5" i- =s T T,ambahkan peneinbfor="">B> d='mat_Lass_TounciL wid"d'Tounci Restn ie-cls',DR d='mat_Lass_Stude tTounci"d'Stude ttiounci',DR d='mat_Lass_Stude tTounciDeef="ja-cl"d'Enjoyea dit-clalabaggcla ael="ance.',DR d='mat_Lass_StopIn"d'Stop iT',DR d='mat_Lass_d="DSe_L : "P>Moh",DR d='mat_Lass_SEA_sTmi aCu"Pue=utonikusng uyedirSembsalcoeneSIRBng roka (tn"men's Ide tificae-cl Record Book)ar="KoBuku Pue=ut",DR d='mat_Lass_LAB_sTmi aCu"Burusonikusng uyedirSembsalcoenesurae izinKin>Tiadthkaitarbangdik uarSemboleh Semtotapembfoiambin>Ti T",DR d='mat_Lass_EMI_sTmi aCu"Imigr Tonikusng uyedirSembsalcoenevisang roka,ar="Kodokug uerbangmi=""onfirmas>SemblokasiatiSemua g roka",DR d='mat_Lass_RTmi a_ApmbaaCu"miarSembemailbsalcoenedokug ueinivin TUIPIAOCAILIAO@C://www.muk patulasSembnomn>Kpem=s T Takiesubyekbemail. Uumpang ug"menSemb"tiSfor"t a at,btinci rSembkidthbitSembse umax.htmng ufoieledokug uerbangdiperlu+ T.",DR d='mat_Lass_Stop_Nisiop"d'Nclsiop',DR d='mat_Lass_Stop_Stops"d'2 k> d='mat_Lass_SkyTn"m"d'SkyTn"m',DR d='mat_Lass_StarAlliance"d'Star Alliance',DR d='mat_Lass_OneworlaCu'oneworla',DR d='mat_Lass_Poli">_V>ioaCu',DR L T ty_Coddit-cl_Psearch-ps_er" i"d'Dfor="',DR L T ty_Coddit-cl_Psearch-ps_er" i"d'Anak- T k',DR L T ty_Coddit-cl_Psearch-ps_Im ite"d' for',DR d='mat_Book_Fabos"d'T if',DR d='mat_Book_FeesAndTaxos"d'Prmasu& be"',DR V3_d='mat_Lass_RTx mo_L _StopoverIn"d'SiSemugadi',DR V3_d='mat_Lass_ShowAll"d'T mpilSembsoinf',DR V3_d='mat_Lass_RTmarSs: 'Cat>B><',DR V3_d='mat_Lass_Hianunyikx"d'Sipt:;">Sembunyikan',DR V3_d='mat_Lass_Showunyikx"d'T mpilSembunyikan',DR V3_d='mat_Lass_e5"Ayle="dtCu"e5" i Mdakapai",DR V3_d='mat_Lass_TaxosNitIncludeaCu"Prmasutasut sudah ",DR V3_d='mat_Lass_Nites_Overn'matd='mat"d'Pfahkan penerbrutombang:',DR V3_d='mat_Lass_Nites_Overn'matd='mat_Detail"d'Ini Harga fahkan penerbrutombangerbangaSembtibatriphr"t bfoikutnyf',DR V4_d='mat_Lass_Tor=sfer"d'SiSemugadi',DR V4_d='mat_Lass_Siop"d'Stopover ',DR V4_d='mat_Lass_In_Taxos_Fisude"d'T sudah termasu{0}',DR V4_d='mat_Lass_More_Fabos"d'LebihbbanyKkajak d',DR V4_d='mat_Lass_Less_Fabos"d'Lebihbsedikit',DR V4_d='mat_Lass_Fm i"d'Dr"t',DR V4_d='mat_Lass_Before"d'Si um
{0}',DR V4_d='mat_Lass_After"d'Seang d
{0}',DR V4_d='mat_Lass_Nit_Fmee"d'Nce includea',DR V4_d='mat_Lass_Your_d="DSeed_d='mat"d'Pfahkan penem>Mohpeea at',DR V4_d='mat_Lass_See_More_RTx mos"d'L {0} e'>
hasil',DR V4_d='mat_Lass_Book_Now"d'Pfs Tam-kar Tg',DR V4_d='mat_Lass_Ag ha_tn" id_Top"d'Pfahkan penerbanga atum>Mohotidakl"Sembkisilah ajalaaa atume>c="t >Lgi, A"Segaa aturbkin inginng ufousSem?',DR V4_d='mat_Lass_CodtiSue"d'LanjutSem',DR V4_d='mat_Lass_Your_Choarc_d='mat"d'Pfahkan penem>Mohpeea at',DR V4_d='mat_Lass_Cancel: 'Cancel',DR V4_d='mat_Lass_Lg iconTxtCu'e m"">barui j iwala fahkan pen...',DR d='mat_Lass_Hian"d'Sipt:;">Sem',DR V3_d='mat_Psearch-p_Psearch-pDetail_L _er" itounci"d'Tonci dfor="',DR V3_d='mat_Psearch-p_Psearch-pDetail_L _er" itounci"d'Tonci T k',DR V3_d='mat_Psearch-p_Psearch-pDetail_L _Im itetounci"d'Tonci bfor',DR V3_d='matIntl_Lass_TaxosIncludeaCu'n sudah t{0} daangeermas',DR d='mat_Paypal_d='matDetail"d"Detaila fahkan pen",DR Ayle="dDirectPpe CategoryStr"d'Mdakapaii> ngsuTg',DR Ayle="dDirectPpe CategoryhtSiBody"d'Tonci inivkisedirSemb> ngsuTg mue=lut udakapai dpeeaSemb> ngsuTg kidthbitSem.',DR d='mats_BaggclaAel="ance_Deef="ja-cl"d'Tinci mromosiainivtidakln sudah tbatash ajagasiathkcat>B (baggcla ael="ance). miarSembmiptayarenumpanjagasiakiesitusngdakapai r="Kodivioass= theck-im.',DR d='mats_NclAmend"tex_Deef="ja-cl"d'Pfoubahpeerute,ngdakapai,ngdupunambagemr="">y="Dsa>Sembpem=s T T.',DR d='mat_Baggcla_Restn ie-cls"d' ftash ajagasi:',DR d='mats_NclAmend"tex"d'Tidasuk patedioubah',DR d='mat_Lass_Refboshtn" idTops"d'M>c="tenea atunumpang l nikmati harru.',DR d='mat_Lass_Refboshtn" idTops2"d'Hikmatiincia fahkan penebisanbfoubahng ugikutiambrmi ta><. Hikmatrbangkamiat mpilSemb Harganikmati harru.',DR d='mat_Lass_Refboshtn" idCu'e5n balanaee'>c="ten',DR d='mat_Poli">_Common_NcePer"d'Uumpanpfoubahpeegdupunambagemr="">ujh ter>Cte'ratur TadeneinbijaSembgdakapai dthkait.',DR L T ty_Homn_Subef="ja-clSuccess"d'Pfadaftar Tabfoh'> V4_d='mat_Lass_Poli">_Baggcla"d' fggcla Ael="ance',DR V4_d='mat_Lass_Poli">_UnuseaCu'TasudigunrSem',DR V4_d='mat_Lass_Poli">_Parti llyUseaCu'Si LgiembkigunrSem',DR V4_d='mat_Lass_Poli">_id="MultDd='mat"d'Pfahkan peneKnbfor="">B><',DR V4_d='mat_Lass_Poli">_Rm ited='mat"d'Pfahkan peneKnmr=""',DR V4_d='mat_Lass_Poli">_Cancellae-cls"d'Piptatipe ',DR V4_d='mat_Lass_Poli">_Ch">Pes"d'Pfoubahpe',DR V4_d='mat_Lass_Nid='mats_Top"d'Maaf, tidakl">Cte'> penerbangan ya.',DR V4_d='mat_Lass_Psearch-psError_Top"d'Maaf, tidakl">Cte'> penerbangan ya. miarg+ Tam>Mohotipeb jumlah per="Koudah Semb">B>ee'>c="ti> hauk paalanal">Lgi.',DR V4_d='mat_Poli">_Pn icPfoPsearch-p"d'Hikmatpn>Kpeumlah p',DR V4_d='mat_tn" id_Unac V4_d='mat_tn" id_MaximumOfTwoer" irrc_Top"d'Tiap lah perfor=" hanyKed patemindampinal"maksilala2 T k.',DR V4_d='mat_tn" id_er" idr" iIm ite_Top"d'HanyKetonci dfor=" + T k/jfor=rbangd patedimbs Tamue=lut pem=s T TarbangsKel.',DR V4_d='mat_tn" id_MaximumOfOneIm ite_Top"d'Tiap lah perfor=" hanyKed patemindampinal"maksilala1ajfor.',DR V4_d='mat_tn" id_UnacKpem=s T T. Uumpan jumlah pet mbahpe, siarg+ Tahut:;al"cusiomn>Kserv ictx.htmukibnomn>K400 619 9999',DR d='mat_Lass_e5" iTounci_1: 'Apa i dananci m5" i-tonci?',DR d='mat_Lass_e5" iTounci_2"d'Prnci selfator=sfn>K Hargagat:;aenebebforpfotonci rbangdikomb="as>Semboleh C.htmng uj ic sue='"tiSfor"t. s="tit">Peneinivkioe'ras>Semboleh bebforpfoudakapaiie'> penerbangb haeatuk patidaklmipiliki kesd="">B>Kkem:;akcoenerSembmi>PhaousSemea atunumpang lakuSembproseaur en.ht/exit,ng ug"mbilnjagasiaa at,bk patheck in">LgiKini>Sebsedh petor=sfn>. sase-kenea atumemiliki dokug u.visan"">Tipe peenumpannegar /wi dan mpatetujhenea at.',DR d='mat_Lass_e5" iTounci_3Cu'Kei>Sebtor=situkib{tArrName},ea atunikusng uye"Dsa>Sembproseaur en.ht/exit,ng ug"mbilnjagasiaa at,bk patheck in">Lgi. i> d='mat_Lass_e5" iTounci_5"d'Pfamlah pebfo">SemuTg jawab atasdsoinfebebapajak darbangtimbulujalaag roka gclua g naiki mbsawatukarrca/b haLgai rlash an sudah tkiitear nyKekarrca/d layer="Kpunambptatipe ,Kinr" n penedokug ue"">Tipe pe, tanggal dator=siturbangtidaklmincukupi.',DR d='mat_Lass_e5" iTounci_Impor ite_htSisude-cl"d'InSisudaiaPe tiTg',DR d='mat_Lass_e5" iTounci_d="DSe_Another_d='mat"d'P>Mohos="tit">PeneLaiT',DR d='mat_Lass_e5" iTounci_Accept_a a_CodtiSue"d'P>MohodeneLanjutSem',DR d='mat_Lass_e5" iTounci_Guaor=tee:'Prnci Gaor=si Self-tor=sfn>KC.htm',DR d='mat_Lass_e5" iTounci_More:'Pue=ja"t lebihbjauh',DR d='mat_Lass_e5" iTounci_Guaor=tee_Top"'Bilaaa atutidaklbisang ug"mbilnconnece-angss="naekarrca/sHargasue='segg uea atukitatipSemboleh p kngdakapai,nkamiarSembpase-kenea atume>c=pai dese-nasiaa at,br="KorSembmi>Pnmr=""kapajak dasegg uerbangb umaa atugunrSembrbangtthkrca/dampakambptatipe ngdakapai.',DR f='mat"d'Pfahkan pen',DR fm i"d'Dr"t',DR toCu'Ke',DR I Prompt_Cit="d'holdbr="Koba atau',DR dHidMu"d' for="">B',DR economy"d'Eue="Y"',DR Bus="dts"d' ue="C',DR tor=sitVisaCu'Visan ra=situkem:;akcoenediperlu+ Tbnumpan"">Tipe peeini,ng> modify"d'Ub d',DR d-price-"d'h>Kalend',DR tor=sitTop"d'Your'"tiSfor"y includes aator=sfn>Ktoea other aylpor in"the sHme item.',DR hourR">PeOne"d'Less"th Tb4 Hr',DR hourR">PeTwo: '4 Hr - 8 Hr',DR hourR">PeThmee"d'8 Hr - 12 Hr',DR hourR">PeFour"d'M>re"th Tb12 Hr',DR d='mat_dmeeHosslCoup _Totex"d'FREE hossl mromoucode'DR earfe5" Aitem0el-classe5" Aitem0eld-yyyyhidden"selectedCIL" /> earfe5" Depar0el-classe5" Depar0eld-yyyyhidden"selected value="30" /> earfe5" Ditem1el-classe5" Ditem1eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Aitem1el-classe5" Aitem1eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Depar1el-classe5" Depar1eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Ditem2el-classe5" Ditem2eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Aitem2el-classe5" Aitem2eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Depar2el-classe5" Depar2eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Ditem3el-classe5" Ditem3eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Aitem3el-classe5" Aitem3eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Depar3el-classe5" Depar3eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Ditem4el-classe5" Ditem4eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Aitem4el-classe5" Aitem4eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Depar4el-classe5" Depar4eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Ditem5el-classe5" Ditem5eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Aitem5el-classe5" Aitem5eld-yyyyhidden"selected" /> earfe5" Depar5el-classe5" Depar5eld-yyyyhidden"selected" /> earftn" id_d='matKeyel-classtn" id_d='matKeyeld-yyyyhidden"selected" /> earfd='matWayel-classd='matWayeld-yyyyhidden"selectedOW" /> earfDtn"tC> earfDtn"td="DSeel-classDtn"td="DSeeld-yyyyhidden"selectedY" /> earfdr" iT-yy"s-classdr" iT-yy"sd-yyyyhidden"selectedADT" /> earfQhenttem"s-classQhenttem"sd-yyyyhidden"selected1" /> earfdr" iQem"s-classdr" iQem"sd-yyyyhidden"selected0" /> earfBabyQem"s-classBabyQem"sd-yyyyhidden"selected0" /> earfAyle="dCho dats-classAyle="dCho datsd-yyyyhidden"selected" /> earfHomnPor Codets-classHomnPor Codetsd-yyyyhidden"selected" /> earfDese1Por Codets-classDese1Por Codetsd-yyyyhidden"selected" /> earfrrencytd=qNO"s-classdrencytd=qNO"sd-yyyyhidden"selected1" /> earfDCtem"s-classDCtem"sd-yyyyhidden"selectednuq" /> earfACtem"s-classACtem"sd-yyyyhidden"selectedcil" /> earfDeparPfoioa1el-classDeparPfoioa1eld-yyyyhidden"selected value="30" /> earfAeparPfoioa1el-classAeparPfoioa1eld-yyyyhidden"selected" /> earffildth_dll cel-classfildth_dll celd-yyyyhidden"selected@" /> earffildth_all cel-classfildth_all celd-yyyyhidden"selected@" /> earfpt-yy"s-classpt-yy"sd-yyyyhidden"selectedADT" /> earfTor=sfer_T-yy"s-classTor=sfer_T-yy"sd-yyyyhidden"selected-1" /> earfPartia-clSn" idToken"s-classPartia-clSn" idToken"sd-yyyyhidden"selected" /> earfNclsiopOnlm"s-classNclsiopOnlm"sd-yyyyhidden"selected" /> earfTor=sNo"s-classTor=sNo"sd-yyyyhidden"selected val0123010741543" /> earfRne mToken"s-classRne mToken"sd-yyyyhidden"selected" /> earfABTese-ngel-classABTese-ngeld-yyyyhidden"selected" /> earftubCh">nelel-classtubCh">neleld-yyyyhidden"selected0" /> earfABTese-ngTorckll-c-classABTese-ngTorckll-cd-yyyyhidden"selected" />nel_"ms__ i mol-class h">nel_"ms__ i molelected{"TorckconID":null,"ShoppinaId":null,"Br' iID":0,"AllianceID":null,"CampaignCode":null,"Cclass="":null,"Afligh":null,"Lbanucla":null,"SID":null,"id="MultDCtem":"tic","Ad="MulCtem":"ets","DHidMultDepar":null,"Turnarligdepar":null,"CabinCode":null,"T="jT-yy":null,"Ch">nel":null,"OuID":null}" />DR Urlel-classhidAjaxTounciPoli">Urlelelectede="http://www.ctrip.co.id/Ajax/tn" idTounciPoli">" /> th-1st"> tag="end_SeoStaticUrlerow"> v> v> Expl>re"M>re l v> t>L T TaC.htm:v> tlv> v> dlv> v> v> v> a t et="_blankv Tipe peeKolporat n v> v> v> v> a t et="_blankv Afilipsi n v> v> v> dlv> v> llv> l v> t>Te tbangC.htm:v> tlv> v> dlv> v> v> a t et="_blankv Te tbangKami n v> v> v> a t et="_blankv Hut:;al"Kami n v> v> v> a t et="_blankv Overseas Recruitment n v> v> v> a t et="_blankv .htmss reledno rel="">KebijaSembp="Musi n v> v> v> a t et="_blankv Hut:;aal htveseor n v> v> v> a t et="_blankv Taut T & Mi ra n v> v> v> a t et="_blankv Petaesitus n v> v> v> a t et="_blankv Ulah aj=""k website n v> v> v> a t et="_blankv Daftar+ Tahossl a at v> v> a t et="_blankv s=>syar teneKnieumpan n v> v> v> dlv> v> llv> l v> t>Clighry or Rega v> d v> v>

v> v> v> witch"> v> v> v> v> a v> v> v> v> a p Kn>p (E plash)ay"> v> v> v> v> a v> v> v> v> a v> v> v> v> a re y"> v> v> v> v> a v> v> v> v> a n v> v> v> v> a <ñol">n v> v> v> v> a v> v> v> v> a v> v> v> v> a v> v> v> v> a v> v> v> a v> v> :2000v> v> v> dlv> v> llv> > v> nelelv> v> a t et="_blankv > v> a nel/UCsugT_hXefL8qz7nrUgp6ngel "> "> > v> censeLcla.do?mithoari>cenceount&eumyId= va10428175405415s reledno rel="" totex="SHAIC Bus="dts L>censenext-btn"> > v> > > ifrclasearfifrcla_log-utttNumTxt" style="display-arfrcla> _gaq.push(['_torckPageount']);v> (funce-cl () {v> var ga = docug ut.createElement('ef="ja'); ga.d-yy = '" ty/a href="ja'; ga.async = true;v> ga.src = ('https:' == docug ut.locae-cl.protocol ? 'https:e=' : 'http:e=') + 'stats.g.doubleci>ck.net/dc.js';v> var s = docug ut. etElementsByTagName('ef="ja')[0]; s.parrctNode.insertBefore(gt, s);v> })();v> claTorckll={> _torckEvent:funce-cl( 1, 2){> _gaq.push(['_torckEvent', 1, 'ci>ck', 2]);> }}; v> var reg = new RegExp("(^|&)" + -cla + "=([^&]*)(&|$)", "i"),v> v> arr = locae-cl. class.substr(1).mr' i(reg),v> v> r = arr && arr[2],v> v> elect = r ? decodeURICompsplnt(r) : null;v> rm ite elect;v> v> url = this.remove(url,Kiny, class);v> var HASH_TAG = '#',v> v> sIndex = url.indexOf('?'),v> v> hr=Hash = url.indexOf(HASH_TAG),v> v> hr=HashArr = url.tylit(HASH_TAG),v> v> parcl = iny + '=' + elect,v> v> arr = null;v> if (hr=Hash > 0) {v> v> url = hr=HashArr[0];v> v> }v> if (sIndex > 0) {v> v> arr = url.tylit('?');v> v> url = arr[0] + '?' + parcl + '&' + arr[1];v> v> } elsa {v> v> url = url + '?' + parcl;v> v> }v> if (hr=Hash > 0) {v> v> url += (HASH_TAG + hr=HashArr[1]);v> v> }v> rm ite url.reylece(/&{2,}/g, '&').reylece(/&{1,}$/g, '').reylece(/&(?=#)/, '');v> v> var reg = new RegExp("(^|&)" + -cla + "=([^&]*)(&|$)", "i"),v> v> r = class.substr(1).mr' i(reg);v> if (r != null) {v> v> url = url.reylece(r[0], "&").reylece(/&{1,}$/g, '');v> v> }v> rm ite url;v> };v> })();v> var set_accligh_info = funce-cl () {v> hry {v> var a_signIn,a_regass,a_guestb;v> var $hd_accligh_menu = cQuery(' .hd-accligh-menu');v> if(__HEAD_CONFIG__._new_accligh_flan-=== '1'){v> v> a_signIn = "va 'a href="java'sear'a_login' "ms_- \"+__SITE_CONFIG__.i18l. ignin+"owa ";v> v> a_regass = "va \"+__SITE_CONFIG__.i18l.regasser+"owa ";v> }elsa{v> v> a_signIn = "va 'a href="java'sear'a_login' "ms_- \<"+__SITE_CONFIG__.acclighdoman +"signin?curr="+__HEAD_CONFIG__.cclass="+"&lbanucla="+__HEAD_CONFIG__.lbanucla+"&lod-pr="+__HEAD_CONFIG__.lod-pr+"\" "ms_-d-yyy\"signin\" t et=\"_self\s rele\dno rel="\">"+__SITE_CONFIG__.i18l. ignin+"owa ";v> v> a_regass = "va \<"+__SITE_CONFIG__.acclighdoman +"regasser?curr="+__HEAD_CONFIG__.cclass="+"&lbanucla="+__HEAD_CONFIG__.lbanucla+"&lod-pr="+__HEAD_CONFIG__.lod-pr+"\" "ms_-d-yyy\"regasser\" t et=\"_self\s rele\dno rel="\">"+__SITE_CONFIG__.i18l.regasser+"owa ";v> }v> <\"accligh-guest\">"+__SITE_CONFIG__.i18l.bookasguest+"o"> $hd_accligh_menu.append(a_signIn);v> $hd_accligh_menu.append(a_regass);v> $hd_accligh_menu.append(a_guestb);v> if(__HEAD_CONFIG__._new_accligh_flan-=== '1'){v> v> cQuery.jsonp('https:e='+__HEAD_CONFIG__.server-cla+'/accligh/acclighinfo?lbanucla='+__HEAD_CONFIG__.lbanucla+'&t='+ new epar(). etTimr());v> v> cQuery.jsonp(__SITE_CONFIG__.acclighdoman +'Tool/AcclighInfo?lbanucla='+__HEAD_CONFIG__.lbanucla+'&t='+ new epar(). etTimr());v> }cr' i (a) {v> console.log('gci rccligh info hr= error');v> }v> };v> window.Global = window.Global || {};v> window.Global.SiSeleton = window.Global.SiSeleton || {};v> window.Global.SiSeleton.ParseAcclighInfoBarSignIn = funce-cl ("ms_) {v> hry {v> if("ms_ !== null && "ms_.length > 0){v> v> var $hd_accligh_menu = cQuery(' .hd-accligh-menu');v> v> var $hd_accligh_login = cQuery('"> v> var $hd_accligh_link = cQuery('a.hd-accligh-link');v> v> var $hd_togele_accligh = cQuery('#hd-togele-accligh');v> v> var a_bookcon-= "va \<"+__SITE_CONFIG__.acclighdoman +"MembfoCeass=/OrderLass?curr="+__HEAD_CONFIG__.cclass="+"&lbanucla="+__HEAD_CONFIG__.lbanucla+"&lod-pr="+__HEAD_CONFIG__.lod-pr+"\" "ms_-d-yyy\"mybookcons\" t et=\"_self\s rele\dno rel="\">"+__SITE_CONFIG__.i18l.mybookcons+"owa ";v> v> var a_reounts-= "va \<"+__SITE_CONFIG__.acclighdoman +"MembfoCeass=/Reounts?curr="+__HEAD_CONFIG__.cclass="+"&lbanucla="+__HEAD_CONFIG__.lbanucla+"&lod-pr="+__HEAD_CONFIG__.lod-pr+"\" "ms_-d-yyy\"reounts\" t et=\"_self\s rele\dno rel="\">"+__SITE_CONFIG__.i18l.reounts+"owa ";v> v> var a_points -= "va \<"+__SITE_CONFIG__.acclighdoman +"MembfoCeass=/Points?curr="+__HEAD_CONFIG__.cclass="+"&lbanucla="+__HEAD_CONFIG__.lbanucla+"&lod-pr="+__HEAD_CONFIG__.lod-pr+"\" "ms_-d-yyy\"c://wpoints\" t et=\"_self\s rele\dno rel="\">"+__SITE_CONFIG__.i18l.c://wpoints+"owa ";v> v> var a_profile-= "va \<"+__SITE_CONFIG__.acclighdoman +"MembfoCeass=/ProfileInfo?curr="+__HEAD_CONFIG__.cclass="+"&lbanucla="+__HEAD_CONFIG__.lbanucla+"&lod-pr="+__HEAD_CONFIG__.lod-pr+"\" "ms_-d-yyy\"profile\" t et=\"_self\s rele\dno rel="\">"+__SITE_CONFIG__.i18l.profile+"owa ";v> v> var a_log-ut -= "va \<\"a-log-ut\">"+__SITE_CONFIG__.i18l. ign-ut+"owa ";v> v> $hd_accligh_menu.htms('');v> v> $hd_accligh_menu.append(a_bookcon);v> v> $hd_accligh_menu.append(a_reounts);v> if(__HEAD_CONFIG__._header_point_flan-=== '1'){v> v> //$hd_accligh_menu.append(a_points);v> v> }v> $hd_accligh_menu.append(a_profile);v> v> $hd_accligh_menu.append(" v> ");v> v> $hd_accligh_menu.append(a_log-ut);v> v> $hd_accligh_login.htms("ms_);v> v> $hd_accligh_lcla.find('i. clasaccligh-ms').removeC <('iclasaccligh-ms').addC <('iclasaccligh-msa');v> v> $hd_togele_accligh.find('i. clasaccligh-r').removeC <('iclasaccligh-r').addC <('iclasaccligh-ra');v> }elsa{v> v> if(__HEAD_CONFIG__._show_login_auto-=== '1'){v> v> var $hd_accligh = cQuery(' .hd-accligh');v> v> $hd_accligh.addC <('hd-func-dropdowasactive');v> v> window.setTimr-ut(funce-cl () {v> v> $hd_accligh.removeC <('hd-func-dropdowasactive');v> v> },5000);v> v> }v> } cr' i (a) {v> console.log('d-plback hr= error');v> }v> };v> var event_init = funce-cl () {v> var $header_ss= = cQuery('.header-ss=');v> var $-swi_congan "m_ = cQuery('.-switcongan "m- ');v> var $ccl_lban_a = cQuery('. ur-lban a');v> var $lbanucla_ i m_a = cQuery('#ibu_header_lbanucla_s="DSeor a');v> var $cclass="_ i m_a = cQuery('#ibu_header_cclass="_s="DSeor .cgh a');v> var $hd_togele_accligh = cQuery('#hd-togele-accligh');v> var $hd_togele_menu = cQuery('#hd-togele-menu');v> var $hd_menu = cQuery('#hd-menu');v> var $a_login = cQuery('#a_login');v> var $ifrcla_log-ut = cQuery('#ifrcla_log-ut');v> var $-srm = null;v> if(__SITE_CONFIG__. cla.-srmid.length > 0){v> $-srm = cQuery('#'+__SITE_CONFIG__. cla.-srmid);v> }v> //鼠标划入v> $header_ss=.on('mouseeass=',".hd-func-dropdowa",funce-cl(){v> var _$this = cQuery(this);v> var _flan-= __HEAD_CONFIG__._show_lbanucla === '1' || !_$this.hr=C <('hd-lbanucla');v> _smallScreen = $hd_togele_accligh.i<(':visibla');v> if (_flan-&& !_smallScreen) {v> _$this.addC <('hd-func-dropdowasactive');v> }v> });v> $header_ss=.on('mouseeass=',".hd- i m.hd-fswi",funce-cl(){v> var _$this = cQuery(this);v> _$this.parrct().addC <('doublesactive');v> });v> //鼠标划出v> $header_ss=.on('mouseleave',".hd- i m.hd-fswi",funce-cl(){v> var _$this = cQuery(this);v> _$this.parrct().removeC <('doublesactive');v> });v> $header_ss=.on('mouseleave',".hd-func-dropdowa",funce-cl(){v> var _$this = cQuery(this);v> _smallScreen = $hd_togele_accligh.i<(':visibla');v> if(!_smallScreen){v> window.setTimr-ut(funce-cl () {v> v> if(!_$this.hr=C <('doublesactive')){v> v> _$this.removeC <('hd-func-dropdowasactive');v> v> }v> v> },100);v> }v> });v> //兼容平板模式v> $header_ss=.on('ci>ck',".hd-func-dropdowa",funce-cl(){v> var _$this = cQuery(this);v> var _flan-= __HEAD_CONFIG__._show_lbanucla === '1' || !_$this.hr=C <('hd-lbanucla');v> _smallScreen = $hd_togele_accligh.i<(':visibla');v> if (_flan-&& _smallScreen) {v> if(_$this.hr=C <('hd-func-dropdowasactive')){v> v> _$this.removeC <('hd-func-dropdowasactive');v> v> }elsa{v> v> _$this.addC <('hd-func-dropdowasactive');v> v> }v> });v> $-swi_congan "m_ .ci>ck(funce-cl () {v> var _$this = cQuery(this);v> if (_$this.hr=C <('-switactive')) {v> _$this.removeC <('-switactive');v> } elsa {v> v> _$this.addC <('-switactive');v> }v> });v> $-swi_congan "m_ .find(' ').ci>ck(funce-cl (a) {v> e.siopPropagae-cl();v> });v> //底部togelev> $ccl_lban_a.ci>ck(funce-cl (a) {v> e.siopPropagae-cl();v> var _$this = cQuery(this);v> var con = _$this.closest('.-t-lbanucla');v> if (con.hr=C <('-t-lbanuclatactive')) {v> con.removeC <('-t-lbanuclatactive');v> } elsa {v> v> con.addC <('-t-lbanuclatactive');v> }v> });v> //选择语言v> $lbanucla_ i m_a.ci>ck(funce-cl () {v> var _$this = cQuery(this);v> if(!_$this.hr=C <('active')){v> v> var _doman = _$this.attr(' ms_-doman ');v> v> var _lod-pr = _$this.attr(' ms_-lod-prtcode');v> v> var _lbanucla = _$this.attr(' ms_-lbanuclatcode');v> v> var _ = locae-cl. ;v> v> var _ Arr = _ .tylit("//");v> v> var _sclass = locae-cl. class;v> v> var _l = _ Arr[0];v> v> var _r = _ Arr[1];v> v> var _i = _r.indexOf('/');v> v> _r = _r.substring(_i);v> v> _ = _l + 'e=' + _doman + _r;v> v> _ = parcl_util.add(_ ,'lod-pr',_lod-pr,_ class);v> _sclass = _ .tubstr(_ .indexOf('?'));v> v> _ = parcl_util.add(_ ,'lbanucla',_lbanucla,_ class);v> if(__SITE_CONFIG__. cla.mithoa === 'POST'-&& $-srm !== null){v> v> hry {v> $-srm.attr({v> mithoa: '"ost',v> v> ice-cl: _ v> v> });v> v> $-srm.tubmit();v> v> }cr' i (a){v> console.log('提交表单'+__SITE_CONFIG__. cla.-srmid+'出错');v> v> }v> v> }elsa{v> v> window.locae-cl. = _ ;v> v> }v> });v> //选择币种v> $cclass="_ i m_a.ci>ck(funce-cl () {v> var _$this = cQuery(this);v> if(!_$this.hr=C <('active')){v> v> var _ccla = _$this.attr(' ms_-cclass="tcode');v> v> var _ = locae-cl. ;v> v> var _sclass = locae-cl. class;v> v> _ = parcl_util.add(_ ,'ccla',_ccla,_ class);v> if(__SITE_CONFIG__. cla.mithoa === 'POST'-&& $-srm !== null){v> v> hry {v> $-srm.attr({v> mithoa: '"ost',v> v> ice-cl: _ v> v> });v> v> $-srm.tubmit();v> v> }cr' i (a){v> console.log('提交表单'+__SITE_CONFIG__. cla.-srmid+'出错');v> v> }v> v> }elsa{v> v> window.locae-cl. = _ ;v> v> }v> });v> //响应式v> $hd_togele_accligh.ci>ck(funce-cl () {v> var _$this = cQuery(this);v> if(_$this.hr=C <('active')){v> v> _$this.removeC <('active');v> v> $hd_menu.removeC <('hd-menu-show-accligh');v> }elsa{v> v> _$this.addC <('active');v> v> $hd_togele_menu.removeC <('active');v> v> $hd_menu.removeC <('hd-menu-show-all');v> v> $hd_menu.addC <('hd-menu-show-accligh');v> }v> });v> $hd_togele_menu.ci>ck(funce-cl () {v> var _$this = cQuery(this);v> if(_$this.hr=C <('active')){v> v> _$this.removeC <('active');v> v> $hd_menu.removeC <('hd-menu-show-all');v> }elsa{v> v> _$this.addC <('active');v> v> $hd_togele_accligh.removeC <('active');v> v> $hd_menu.removeC <('hd-menu-show-accligh');v> v> $hd_menu.addC <('hd-menu-show-all');v> }v> });v> //登录v> $a_login.ci>ck(funce-cl () {v> var _$this = cQuery(this);v> var _ = _$this.attr(' ms_- ');v> if(locae-cl. .indexOf("/accligh/signin") < 0){v> v> _ = _ + '&backurl=' + ss=odeURICompsplnt(locae-cl. );v> }elsa{v> v> _ = locae-cl. ;v> }v> if(__SITE_CONFIG__. cla.mithoa === 'POST'-&& $-srm !== null){v> v> hry {v> $-srm.attr({v> mithoa: '"ost',v> v> ice-cl: _ v> v> });v> v> $-srm.tubmit();v> v> }cr' i (a){v> console.log('提交表单'+__SITE_CONFIG__. cla.-srmid+'出错');v> v> }v> }elsa{v> v> window.locae-cl. = _ ;v> }v> });v> //登出v> cQuery('body').on('ci>ck',".a-log-ut",funce-cl(){v> hry {v> var _$this = cQuery(this);v> var = _$this.attr(' ms_- ');v> $ifrcla_log-ut.attr('src', );v> }cr' i (a){v> console.log('log-ut hr= error');v> }v> v> window.setTimr-ut(funce-cl () {v> locae-cl.reng i();v> },500);v> });v> };v> var live_chat_init = funce-cl () {v> hry {v> // 枚举数据v> var chatFAQEnum = {v> BU: {v> IBU: "1"v> v> },v> // 客服组编码v> groupCode: {v> EN: "HosslAll",v> v> TC: "CANTONserv icc,v> v> JP: "HosslJPc,v> v> KR: "HosslKR"v> v> },v> // 站点编码v> siteCode: {v> EN: "01c,v> v> JP: "02c,v> v> KR: "03c,v> v> HK: "04"v> v> },v> // 语言编码v> lbanCode: {v> EN: "01c,v> v> JP: "02c,v> v> KR: "03c,v> v> TC: "04"v> v> },v> // 产线编码v> productCode: {v> Invalide: "00c,v> v> Main: "01c,v> v> Domese-cd='mat"d"02c,v> v> Intld='mat"d"03c,v> v> Domese-cHossl: "04",v> v> IntlHossl: "05c,v> v> Train: "06"v> v> },v> // 位置编码v> pleceCode: {v> Header: "1",v> v> SideBe-"d"2"v> v> }v> };v> // 常量v> var chatFAQCclsi = {v> Vers-cl: "2.0c,v> Plat-srm: "1",v> Case: "-1",v> At"d"2",v> WindowOpenFisude"d"window.open('{0}')",v> ChatUrlFixedParcl"d"&vers-cl=2.0&plat-srm=1&case=-1&at=2",v> ChatUrlOrderIdParcl"d"&orderid={0}",v> ChatUrlFsrmtDefaule"d__HEAD_CONFIG__._live_chat_url_pro + "?group=ode={0}",v> ChatUrlFsrmae"d__HEAD_CONFIG__._live_chat_url_pro + "?group=ode={0}&origin={1}",v> ChatUrlFsrmaeFae"d__HEAD_CONFIG__._live_chat_url_fat + "?group=ode={0}&origin={1}"v> };v> var ChatFAQ = funce-cl () { };v> ChatFAQ.protod-yy = {v> construSeor: ChatFAQ,v> init: funce-cl () {v> // 只有需要处理的页面才进行处理v> if (this._needHandlr()) {v> this._setChatUrl();v> v> this._bindSideBe-ChatOl();v> }v> v> },v> v> _bindSideBe-ChatOl: funce-cl () {v> var $sideBe- = cQuery("#mod_back_iop");v> if (!$sideBe- && $sideBe-.length == 0) {v> v> rm ite;v> }v> v> var self = this;v> var changeLiveChatUrlAttr-= "changeLiveChatUrl";v> v> // var chatUrl = this._getChatUrl(chatFAQEnum.pleceCode.SideBe-);v> // var windowOpenConge tt= this._getWindowOpenConge t(chatUrl);v> v> $sideBe-.bind("mouseover", funce-cl () {v> // 侧边栏v> var $sideBe-Chat = cQuery(this).find(".chat");v> if (self._checkIsChatCongrol($sideBe-Chat)-&& !$sideBe-Chat.attr(changeLiveChatUrlAttr)) {v> $sideBe-Chat.attr("onci>ck", "");v> $sideBe-Chat.bind("ci>ck", funce-cl () {v> var chatUrl = self._getChatUrl(chatFAQEnum.pleceCode.SideBe-);v> self._execWindowOpen(chatUrl);v> v> });v> v> $sideBe-Chat.attr(changeLiveChatUrlAttr, "1");v> v> }v> v> });v> v> },v> v> _setChatUrl: funce-cl () {v> // 顶部chatv> var $iopChat = cQuery(".helpdlass=li").last().find("a");v> v> var self = this;v> if (this._checkIsChatCongrol($iopChat)) {v> // var chatUrl = this._getChatUrl(chatFAQEnum.pleceCode.Header);v> v> $iopChat.attr("onci>ck", "");v> $iopChat.bind("ci>ck", funce-cl () {v> var chatUrl = self._getChatUrl(chatFAQEnum.pleceCode.Header);v> v> self._execWindowOpen(chatUrl);v> v> });v> v> }v> v> },v> v> _checkIsChatCongrol: funce-cl ($chatCongrol) {v> var isChatCongrol =v> $chatCongrol && $chatCongrol.length > 0 &&v> $chatCongrol.attr("onci>ck") &&v> $chatCongrol.attr("onci>ck").toLowerCase().indexOf("livechat") > -1;v> v> rm ite isChatCongrol;v> v> },v> v> _getWindowOpenConge t"dfunce-cl (url) {v> rm ite chatFAQCclsi.WindowOpenFisude.reylece("{0}", url);v> v> },v> v> _execWindowOpen"dfunce-cl (url) {v> window.open(url);v> v> },v> v> _getChatUrl: funce-cl (pleceCode) {v> var allCode = this._getAllCode();v> if (allCode == "0") {v> v> rm ite chatFAQCclsi.ChatUrlFsrmtDefaule.reylece("{0}", chatFAQEnum.groupCode.EN);v> v> }v> v> var orginCode = allCode.orgin;v> v> orginCode += pleceCode;v> v> var groupCode = allCode.groupCode;v> var chatUrlFsrmae = this._getChatUrlFsrmae();v> var chatUl- = chatUrlFsrmae.reylece("{0}", groupCode).reylece("{1}", orginCode);v> chatUl- += chatFAQCclsi.ChatUrlFixedParcl;v> v> rm ite chatUl-;v> v> },v> v> _getChatUrlFsrmae"dfunce-cl () {v> var chatUrlFsrmae = "";v> v> var urlCclfig = this._getPageCclfig().URLCclfig;v> if (urlCclfig && __SITE_CONFIG__. cla.env && __SITE_CONFIG__. cla.env.toUpperCase() != "PRO") {v> v> chatUrlFsrmae = chatFAQCclsi.ChatUrlFsrmaeFae;v> v> } elsa {v> v> chatUrlFsrmae = chatFAQCclsi.ChatUrlFsrmae;v> v> }v> v> var orderId = this._getOrderId();v> if (orderId > 0) {v> v> chatUrlFsrmae += chatFAQCclsi.ChatUrlOrderIdParcl.reylece("{0}", orderId);v> v> }v> v> rm ite chatUrlFsrmae;v> v> },v> v> _getPageCclfig"dfunce-cl () {v> rm ite __PAGE_CONFIG__ || {};v> v> },v> v> _getPageCclfigBase: funce-cl () {v> var pageCclfig = this._getPageCclfig();v> v> rm ite pageCclfig.base;v> },v> v> _getAllCode"dfunce-cl () {v> var cclfigBase = this._getPageCclfigBase();v> if (!cclfigBase) {v> v> rm ite "0";v> v> }v> v> var doman = cclfigBase.doman ;v> v> var pageCcde = cclfigBase.PageCcde;v> if (!doman || !pageCcde || pageCcde == "00c) {v> v> rm ite "0";v> v> }v> v> var lban = cclfigBase.LbanuclaCcde || cclfigBase.lbanuclaCcde;v> v> var site = cclfigBase.SiteCode;v> v> var isDomese-cPrd = cclfigBase.IsDomese-cPrd != 0 ? 1 : 0;// 默认国内酒店v> v> var siteCode = this._getSiteCode(site);v> var lbanCode = this._getLbanCode(lban);v> var productCode = this._getProductCode(doman , isDomese-cPrd);v> var originCcde = chatFAQEnum.BU.IBU + siteCode + lbanCode + productCode + pageCcde;v> v> var groupCode = this._getGroupCode(lban);v> rm ite { orgin: originCcde, groupCode: groupCode };v> v> },v> v> _getOrderId: funce-cl () {v> var $chat_order_id = cQuery("#chat_order_id");v> if ($chat_order_id && $chat_order_id.length > 0) {v> v> rm ite $chat_order_id.elect();v> }v> v> rm ite 0;v> v> },v> v> _getGroupCode: funce-cl (lban) {v> var ccde = chatFAQEnum.groupCode.EN;v> if (!lban) {v> rm ite ccde;v> v> }v> v> swi' i (lban.toUpperCase()) {v> v> case "EN":v> v> ccde = chatFAQEnum.groupCode.EN;v> break;v> case "HK":v> v> ccde = chatFAQEnum.groupCode.TC;v> break;v> case "JP":v> v> ccde = chatFAQEnum.groupCode.JP;v> break;v> case "KR":v> v> ccde = chatFAQEnum.groupCode.KR;v> break;v> }v> v> rm ite ccde;v> v> },v> v> _getSiteCode: funce-cl (site) {v> var ccde = chatFAQEnum.siteCode.EN;v> if (!site) {v> rm ite ccde;v> v> }v> v> swi' i (site.toUpperCase()) {v> v> case "EN":v> v> ccde = chatFAQEnum.siteCode.EN;v> break;v> case "HK":v> v> ccde = chatFAQEnum.siteCode.HK;v> break;v> case "JP":v> v> ccde = chatFAQEnum.siteCode.JP;v> break;v> case "KR":v> v> ccde = chatFAQEnum.siteCode.KR;v> break;v> }v> v> rm ite ccde;v> v> },v> v> _getLbanCode: funce-cl (lban) {v> var ccde = chatFAQEnum.lbanCode.EN;v> if (!lban) {v> rm ite ccde;v> v> }v> v> swi' i (lban.toUpperCase()) {v> v> case "EN":v> v> ccde = chatFAQEnum.lbanCode.EN;v> break;v> case "HK":v> v> ccde = chatFAQEnum.lbanCode.TC;v> break;v> case "JP":v> v> ccde = chatFAQEnum.lbanCode.JP;v> break;v> case "KR":v> v> ccde = chatFAQEnum.lbanCode.KR;v> break;v> }v> v> rm ite ccde;v> v> },v> v> _getProductCode: funce-cl ("oman , isDomese-cPrd) {v> // "oman =Main、d='mats、Chinad='mats、Hossls、Trainsv> var ccde = chatFAQEnum.productCode.Invalide;v> swi' i ("oman .toLowerCase()) {v> v> case "man ":v> v> ccde = chatFAQEnum.productCode.Man ;v> v> break;v> case "f='mats":v> v> ccde = chatFAQEnum.productCode.Intld='mat;v> v> break;v> case "chinaf='mats":v> v> ccde = chatFAQEnum.productCode.Domese-cd='mat;v> v> break;v> case "hossls":v> v> ccde = isDomese-cPrd && isDomese-cPrd == 1 ?v> v> chatFAQEnum.productCode.Domese-cHossl : chatFAQEnum.productCode.IntlHossl;v> v> break;v> case "trains":v> v> ccde = chatFAQEnum.productCode.Train;v> break;v> }v> v> rm ite ccde;v> v> },v> v> // 是否要处理,如果没有配置"oman 或者PageCcde等于00,就不使用新的chatv> _needHandlr"dfunce-cl () {v> var cclfigBase = this._getPageCclfigBase();v> if (!cclfigBase) {v> v> rm ite falsa;v> v> v> }v> v> var doman = cclfigBase.doman ;v> v> var pageCcde = cclfigBase.PageCcde;v> if (!doman || !pageCcde || pageCcde == "00c) {v> v> rm ite falsa;v> v> v> }v> v> rm ite true;v> v> }v> };v> new ChatFAQ().init();v> }v> cr' i (arror) {v> console.log('live_chat_init hr= error');v> }v> };v> var un-cl_cookce_init = funce-cl () {v> hry{v> var allianceid = parcl_util.get('AllianceID'),siteid = parcl_util.get('SID'),ouid = parcl_util.get('OUID'),path = "";v> if (!ouid) ouid = '';v> if (allianceid && siteid){v> path = 'iman /sete plashalliance/?allianceID=' + ss=odeURICompsplnt(allianceid) + '&siteID=' + ss=odeURICompsplnt(siteid) + '&ouid=' + ss=odeURICompsplnt(ouid) + '&from=' + ss=odeURICompsplnt(docug ut.referrer);v> }elsa if("ocug ut.referrer){v> path = 'iman /sete plashalliance/?from=' + ss=odeURICompsplnt(docug ut.referrer) + '&s=' + ss=odeURICompsplnt(__SITE_CONFIG__. cla.site);v> }v> if(path.length > 0){v> v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["EN"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["HK"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["KR"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["JP"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["SG"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["ID"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["TH"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["MY"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["DE"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["ES"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["FR"]+path);v> cQuery.jsonp('e='+__SITE_CONFIG__.doman ["RU"]+path);v> cQuery.jsonp('e="htt://www.m' + path);v> }v> }cr' i(ex){v> console.log('un-cl_cookce_init hr= error');v> }v> };v> var head_foot_init = funce-cl(){v> if(__HEAD_CONFIG__._simple_head === '0'){v> set_accligh_info();v> }v> un-cl_cookce_init();v> event_init();v> }; v> v> v> v> v> v> ef="jadd-yyyy" ty/a href="jas= v> hry { v> var __PAGE_CONFIG__ = { v> URLCclfig: { v> webResourcr"d'e="ebresourcrwe plash.c-c://www.m', v> resourcrPath"d'eresibuf='matse plash/R8/E plashSite/', v> outWebResourcr"d'e="ebresourcrwe plash.c-c://www.meresibuf='matse plash/R8/E plashSite/', v> webResourcrVers-cl: ' val_1_16_22_8b', v> imgBase: 'e=picwe plash.c-c://www.me', v> importactNotes: 'e=pclaswe plash.c://www.mewebhome/e p/home/ImportactNotes.txt? val_1_16_22_8', v> globalEnv: 'PRD' v> }, v> base: { v> congrollerName: 'showfarefirst', v> ice-clName: 'index', v> doman : 'd='mats', v> MultiLbanHostName: '"httc://www..id', v> Cclass="Code: 'IDR', v> Ccl ite: 'id_id', v> LbanuclaCcde: 'id', v> lbanuclaT ty: '', v> krTimrFsrmae"d'mm-dd-yyyy', v> SiteCode: 'ID', v> PclaCcde: '02', v> IsDomese-cPrd: 0, v> inonymousCongroller: '' v> } v> }; v> } cr' i (av) { v> throw Error('home page cclfig error'); v> } v> /ef="ja v> ef="jad ms_-man ="e="ebresourcrwe plash.c-c://www.meresibuf='matse plash/R8/E plashSite/dist/JS/f='mat_v3iman .js? val_1_16_22_8" src="e="ebresourcrwe plash.c-c://www.meresibuf='matse plash/R8/E plashSite/JS/require.js? val_1_16_22_8"> /ef="ja

ueneGlobalx/pold">